Monozigotik ikizler (tek yumurta ikizi)

Tek bir yumurtanın, tek bir sperm ile birleşmesi sonucunda oluşan zigotta (bebeğin ilk hücresi) meydana gelen ayrılma sonucu gelişir.

Monozigotik ikizler (tek yumurta ikizi) neden olur?

Neden geliştiği tam olarak bilinmemektedir. Ancak tüp bebek yapılan durumlarda gelişim riskinin arttığı bilinmektedir. Bölünme gününe göre farklı durumlar gelişir.

Hangi günde bölünür ise ne olur?

Burada bölünmenin meydana geldiği güne göre farklı tanımları vardır.

Üçüncü günden önce bölünür ise her zaman iki ayrı kese ve her zaman iki ayrı bebek eşi vardır.

Bu diğer durumlara göre çok daha az riskli bir durumdur.

4-8. günlerde bölünürlerse iki ayrı kese ancak tek bebek eşi (diamniyotik monokoryonik) vardır. Bu en sık karşılaşılan durumdur.

8-12. günlerde bölünürlerse tek kese ve tek eş ( monoamniyotik-monokoryonik ) vardır.

On ikinci günde sonra bölünmeye kalkarsa maalesef bölünemez ve yapışık ikizler ortaya çıkarlar.

Tek yumurta ikizlerinde, diğer ikizlere göre farklı neler olabilir?

Eğer bebeklerin eşleri tek ise (monokoryonik) maalesef bazı kötü durumlar gelişebilir. Tabi ki tüm tek yumurta ikizlerinde olacak diye bir kural yoktur. Ancak bazı durumlar bu tür ikizliklerde artar.

Risk artışı olan bu durumlar;

Bebeklerde birinin kalbinin gelişmemesi (akordiyak ikiz eşi).

Bebeklerden birisinin diğerinin kanını alması (ikizden ikize trnasfüzyon).

Bebeklerde birisini ölünce diğerine zarar vermesi.

İlk akla gelen ve söylenmesi gereken kötü durumlardır.

Monozigotiklerde en nadir görülen durumlar nelerdir?

Yapışık ikizlik

Bir bebeğin diğer bebeğin karnının içerinde bulunması

Bir bebeğin diğer bebeğin cilt altında olması

Bir bebeğin kalbinin olmaması

Bebekler arasında damarsal bağlantı olması

Bir bebeğin kansız kalması, diğerinin ise suyunun fazla olması

Bebekler arasında damarsal bağlantı varsa ne yapılabilir?

Bu tür duruma ikizden ikize transfüzyon sendromu(İTTS) denir. Bu bebeklerden birisi kansız kalırken, diğer aşırı kan yüklemesine maruz kalır. Birisinin suyu fazlalaşırken, diğerinin suyu biter. Eğer müdahale edilmez ise, maalesef ilk önce büyük olan bebek hayatını kaybeder, bir süre sonra da ikinci bebek hayatını kaybeder.

İkizden ikize transfüzyon sendromu nasıl sınıflanır?

Saptandığında anne ve bebekler değerlendirilir. Değerlendirmede Quintero sınıflaması kullanılır.

Bu aşamadan sonra sizin gebeliğinizi takip eden uzman hekimin bilgi ve tecrübesine göre farklı yöntemler denenebilir.

Bunlar;

Suyu fazla olan bebeğin sıvısının aralıklı olarak boşaltılması( amniyo drenaj )

Bebekler arasında damarsal bağlantının lazer ile birbirinden ayrılması (anne karnında lazer uygulaması)

Bir bebeğin tamamen kalbinin durdurulup, kordonunun kesilmesi (fetosit)

Yukarıdaki durumların artı ve eksileri aileye anlatılır ve sonrasında bir karar verilerek ailenin onay verdiği işlem gerçekleştirilir. Bu vakalar kendi hallerine bırakılırlarsa maalesef sonuçları yüz güldürücü değildir.