Kategoriler
Genel Perinatoloji Bölümü Planlı Gebelik

İki bebek ( makrozomi )

İRİ BEBEK

Bebeklerin doğum kiloları tüm ırklarda ve ülkelerde ( afrika ve çin dahil ) doğum haftalarına göre benzerdir

Yani bebekler, anne karnında din, dil, ırk ve sosyokültürel olarak eşittirler ve korunurlar. Doğum haftasına göre dış ortama genel olarak hazır doğarlar. 

Eşitsizlik ise doğum sonrası başlar maalesef. 

Ancak bir grup bebek ortalamanın üzerinde, yani iri doğar. 

İri bebek tanımı ise doğum haftasına göre bebeğin ortalamanın üzerinde doğmasıdır. 

Genel olarak zamanında olan doğumlarda 4500 gram ve üstü doğumlara iri bebek veya makrozomi demir.  

Ancak rutinde 4000 gr ve üstü doğan bebeklerde hekimler tarafından iri bebek muamelesi görür. 

Bebeğin iri olmasının nedenleri

Bunları sıralayacak olursam;

 • Bebeğin genetik mirası ( en sık neden )
 • Anne adayının kendi doğum kilosu
 • Baba adayının kendi doğum kilosu
 • Anne adayında gizli şeker hastalığı olması
 • Annede gebelik öncesinde şeker hastalığı olması
 • Bebeğin cinsiyeti ( erkek cinsiyet)
 • Anne yaşının 35 yaş üstünde olması
 • Anne adayının 3. Veya 4. Bebeği olması
 • Anne adayının gebelikte aşırı kilo alması
 • Anne adayının aşırı ek besin destek ürünü kullanması
 • Doğumun 42. Haftada meydana gelmesi 
 • Nadir genetik sendromlar

İri bebeği doğumda ve sonrasında neler bekler?

Çok büyük ihtimalle vajinal doğum olacaktır. Çünkü sağlıklı ve ortalama boyda olan kadında kesin sezaryen yapma gerekliliği için bebeğin 5000 gram ve üzerinde ölçülmesi gerekir. 

Yani 4000-5000 arası bebekler sağlıkla doğabilirler. 

Ancak nadiren bu bebeklerde aşağıdaki durumlar gerçekleşebilir;

 • Doğumun durması ve sezaryen olunması 
 • Doğumda bebeğin omuzunun takılması
 • Doğumda anne idrar torbası ve genital yapısının aşırı zedelenmesi 
 • Doğumda bebeğin oksijensiz kalması
 • Doğumda bebeğin omuz bölgesinde kemik kırılması ve sinir zedelenmesi
 • Doğum sonrası sarılık riski 
 • Doğum sonrası şeker, kalsiyum ve magnezyum düşüklüğü riski 
 • Bebek kalp kasımda kalınlaşma riski

İşte bu nedenlerle iri bebek anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyen durumlardandır. 

Peki neler yapılabilir?

Genetik olarak iri olmaya meyilli bebek varlığında, bebeğin aşırı kilo almasının önüne geçebilmek mümkün değildir. Ancak diğer değiştirilebilen durumlara müdahale edilebilir.

Bu önlemleri sıralayacak olursam;

 • Gebelik öncesi, anne adayının kilosunun uygun seviyeye getirmek
 • Gebeliğin başlangıcında ‘hedef kilo’ hesaplamasının yapılması ve anne adayının kontrol altında tutulması
 • Gebelikte ortaya çıkabilen gizli şeker hastalığı için gereken testlerin yapılması
 • Gebelik boyunca hekimin izin verdiği ölçüde yürüyüş ve diğer fiziksel aktivitelerin yapılması.
 • Kırkıncı haftaya ulaşmış anne adaylarında bebeğin tahmini ağırlığının hesaplanması ve doğumun 1 veya 2 hafta daha olmaması durumunda bebeğin ulaşabileceği tahmini ağırlık hesaplanmalı. Bebekler her hafta ortalama 300-400 gram kilo aldığı bilinmektedir. 

Sonuçta iri bebek olasılığı çıkar ise aileye anne ve bebek sağlığını korumak amaçlı ‘KORUYUCU SEZARYEN’ önerilmelidir. 

Hemen arayın

Randevu alın

Güvenli gebelik geçirin

Kategoriler
Gebelik Dönemi Genel Perinatoloji Bölümü Planlı Gebelik

4 yılda, 603 ileri yaş gebelikle karşılaştık

 • 35 yaş üstü gebelikler

  35 yaş üstü gebelikler ileri yaş gebelikleri olarak bilinmektedir. Anne adayı için bu yaş 35 iken, baba adayı için ileri yaş sınırı 40 olarak bilinmektedir.

  35 yaş üstü gebelikler, anne, bebek ve doktor için bazı riskleri içerisinde barındırmaktadır. Her gebelikte bulunan belirli durumlar 35 yaş üzerinde daha fazla artmaktadır.

4 yılda gördüğümüz 35 yaş üstü hastaların yaş dağılımları

4 yıl içerinde gördüğümüz 35 yaş üstü gebelik yaşayan anne adaylarının yaş dağılımında dikkat çeken durum hastaların çoğunun 35-38 yaş aralığında olmasıdır. Bu riskli gruptan 4 yılda muayene ettiğimiz en ileri yaş annemiz 48 yaşında idi.

İleri yaş gebelikleri neden arttı?

Kadının iş hayatı içerisinde, mesleki kariyer nedeni ile gebeliğini ertelemesi en sık neden olarak karşımıza çıkmakta. Bunun dışında diğer nedenleri sıralayacak olursak;

 • Sosyal hayat değişimi
 • Artan eğitim süreleri
 • Artan ekonomik bağımsızlık
 • Anne ve baba adaylarının gebelik sürecine olan bakışları
 • Geç yaşta evlilik

İleri yaş gebelikleri ANNE için hangi riskleri barındırır?

Her gebelikte olan bazı olasılıklar ileri yaş anne adaylarında daha sık görülmektedir.

Bunların bazılarını sıralayacak olursak;

 • Düşük ile gebelik kaybı
 • Dış gebelik olasılığı
 • Ayak kan damarlarında pıhtılaşma riski
 • Gizli şeker hastalığı olma riski
 • Tiroid hastalığı riski
 • Amniyosentez olma olasılığında artış
 • Koryon villus biyopsisi olma olasılığında artış
 • İkiz gebelik olma olasılığında artış
 • Sezaryan olma olasılığının artması
 • Depresyon olasılığının artması
 • Amniyon sıvı emboli riskinin artması
 • Doğum sonrası kanama riskinin artması
 • Gebelik hipertansiyon olasılığının artması
 • Gebelik kolestazı olasılığının artması
 • Beraberinde myom olma olasılığının artması
 • Cilt çatlaklarının normalden fazla olması
 • Varis gelişim riskinin normalden fazla olması
 • Anne adayında var olan meme kanseri veya tiroid kanseri nedeni ile kanserin seyrinin değişebilmesi

İleri yaş anne BEBEKLERİNDE hangi riskler daha fazladır?

35 yaş üstü anne bebeklerinde, genç annelere göre artan bazı durumlar söz konusudur.

Bunların bir kısmını sıralayacak olursak;

 • Down sendromu olasılığında artma
 • Bazı sakatlık tiplerinde artış
 • Annede yaş ile gelişen bazı hastalıkların bebeğin gelişimini olumsuz etkilemesi
 • Sıklıkla kilolu doğma
 • Normal doğumda bebeğin omuzunun takılması ve omuz kemiğinin kırılması
 • Annede gelişen anormal durum nedeni ile erken doğma riskinde artış
 • Erken doğum nedeni ile bazı sağlık sorunlarında artış
 • Anne adayında olan tiroid hastalığı nedeni ile beyin gelişiminde etkilenme riskinde artış

Alınabilecek önlemler neler?

35 yaş üstünde gebelik planlayan anne ve baba adaylarının gebelik öncesi görülmesi ve gerekli test ve incelemelerin yapılması, yukarıda verilen çoğu durumun gelişim riskini azaltacaktır.

Ek olarak bu yaş grubu gebeliklerin özel perinatolojik takip gerektirdiği aşikardır.

Oluşabilecek komplikasyonların, erken tanı ve tedavisi ile çoğu kötü durumun önüne geçilebilmektedir.

Yine bu yaş grubunun detaylı ultrason incelemesi ve down sendromu taraması hakkında ayrıntılı bilgilendirilmesi.

Ek olarak down sendromu dışı bazı kromozom hastalıkları hakkında bilgilendirilmesi, özellikle bacaklarda oluşabilecek pıhtılaşma riski hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca 35 yaş üstünde anne adaylarının tiroid bezlerinin kontrol edilmesi çok elzemdir.

Yetersiz tiroid bezi çalışması ve yetersiz iyot alımı, bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkileyecektir.

Hemen arayın

Randevu alın

Güvenli gebelik geçirin

Kategoriler
Gebelik öncesi ameliyatlar Planlı Gebelik

Histeroskopik ameliyatlar

Rahim İçi ameliyatlar

Günümüzde rahim içi hastalıklar için kullanılan ameliyat tekniği histeroskopik operasyon başlığı altında toplanır. Bu teknik ile rahim içerisine girilerek gereken işlem ve tedaviler uygulanabilir. Histeroskopinin hem doktor hemde hasta için çok sayıda üstünlüğü bulunmaktadır.

Hangi durumlarda histeroskopik ameliyat tercih edilir?

Hastanın mevcut durumuna göre faklı hastalıklarda histeroskopik ameliyatlar tercih edilebilmektedir. Bu durumlar hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız. Histeroskopik yöntem hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz. Aşağıda histeroskopik yöntemin kullanıldığı hastalıkları görebilirsiniz.

 • Rahim içi polip varlığında
 • Rahim içi perde varlığında
 • Rahim içi miyom varlığında
 • Rahim içi spiral varlığında
 • Rahim içi yapışılık varlığında
 • Kornula alanda dış gebelik varlığında
 • Rahim içerisinde gebelikten kalan doku varlığında

Histeroskopi aleti ve kullanım şekli
Rahim içi polip veya miyom varlığında tercih edilir.
Rahim içi perde veya yapışıklık varlığında tercih edilir.

12 Hafta gebelik

Detaylı ultrason görüntüsü

20 Hafta gebelik

Detaylı ultrason görüntüsü

Kategoriler
Gebelik öncesi testler Planlı Gebelik

Rahim filmi ( HSG )

Histerosapingografi ( rahim filmi )

Rahim filmi veya kısa adı ile HSG, bebek sahibi olmakta zorlanan annelerde kullanılan önemli bir tanı yöntemidir.
Peki rahim filmi nedir? ne değildir? şimdi bu sorulara cevap verelim.

Rahim filmi hangi anne adaylarında çekilmelidir?

 • Eşi ile düzenli ilişkiye girmesine rağmen bir yıldır bebek sahibi olamayan anne adayının rahim filmi görülmelidir.
 • Düşük yaşayan anne adayının rahim filmi görülmelidir.
 • Evlenmeden önce çok kez kasık ağrısı ile seyreden vajinal kötü kokulu akıntısı olan anne adayları.
 • Endometriozis ön tanısı olan anne adayları.
 • Erken doğum veya rahim ağzı yetmezliği yaşayan anne adayları.
 • Tüp bebek öncesi anne adayları

Normal rahim filmi

Üçgen şeklinde beyaz rahim ve üçgenin köşelerinden çıkan ince çizgi şeklinde açık tüpler görünmekte.

Anormal rahim filmi

Tepe kısmından birleşmemiş rahim görüntüsü. Yarım birleşme söz konusu ( tıbbi ismi terin bikornu).

Anormal rahim filmi

Hiç birleşme olmaması ve iki tane yarım rahimi olan hastanın rahim filmi ( tıbbi ismi terin didelfis ).


Rahim filmi hangi konular hakkında bilgi verir?


Rahim filmi anne adayının rahim yapısı ve tüplerinin durumu hakkında bilgi verir. Yumurtalıkları veya rahim içine etki etmeyen başka herhangi bir hastalığı göstermez( miyom, adenomyozis, yumurtalık kisti veya endometriozis gibi…)

Rahim filmi ne zaman çekilmeli?


Anne adayının adetinin bitiminin ertesi günlerinde hemen çekilmeli. İleri günlerde çekilir ise yanlış sonuç verebilir.

Rahim filmi öncesi antibiyotik alınmalı mı?


Bu konu tartışmalı olsada çoğu kaynak antribiyotik alınmasının faydalı olacağı ve özellikle işlem sırasında tüplerde anormal genişleme olan anne adaylarında kesinlikle kullanılmalıdır. Aksi durumda olası bir enfeksiyon her iki tüpü ve rahimi risk altına sokacaktır

Gebelik testi

Gebelik testleri ve hakkında bilinmesi gerekenler.

Detaylı ultrason incelemesi

Detaylı ultrason hakkında merak edilenler.

Gebelikte kilo alımı

Gebelikte kilo alımı kontrolü.

Gebelik öncesi check up

Check up ile önleminin alın.

Doğum Konusu

Doğum konusunda merak edilenler

Kategoriler
Gebelik öncesi testler Planlı Gebelik

Gebelik öncesi ilaç seçimi

Anne ve bebek sağlığı için öneriler…

Gebelik öncesi anne adayının mevcut hastalıkları nedeniyle kullandığı ilaçların bir kısmı bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir.

Burada önemli olan hastalık ve ilaçlardan en önemlilerini sıralamak gerekir ise;

 • Sara ( epilepsi ) hastalığı
 • Hipertansiyon hastalığı
 • Migren hastalığı
 • Bazı diğer önemli hastalıklar ve ilaçlar

Sara ( epilepsi ) hastalığı ve ilaç seçimi

Gebelik öncesi gözden geçirilmesi gereken ve ilaç seçiminin son derece önemli olduğu yegane hastalık epilepsidir.

Epilepsi ( sara ), hastalığının hem kendisi hemde ilaçları anne karnında bulunan bebeğe olumsuz etki edebilmektedir.

Bu nedenle epilepsi hastalığı olan anne adaylarının gebelik öncesi kesinlikle riskli gebelik uzmanı tarafından muayene olmalı ve ilaç seçimi gözden geçirilmelidir.

Hipertansiyon hastalığı ve ilaçları

Gebelik öncesi kontrol edilmesi ve ilaç seçiminin yeniden gözden geçirilmesi gereken bir diğer hastalık ve ilaç gurubu hipertansiyon ve antihipertansif ilaçlardır.

Belli bir gurup tansiyon ilaçları bebeğin böbrek gelişimini etkilemekte ve olumsuz etki gösterebilmektedir. Bu nedenle gebelik öncesi kesinlikle gözden geçirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir.

Migren hastalığı ve ilaçları

Gebelik öncesi gözden geçirilmesi ve ilaç kullanım tercihinin gözden geçirilmesi gereken bir diğer hastalık ve ilaç gurubu migren hastalığı ve ilaçlarıdır.

Kullanılan ilaçların bir kısmı gebeliğin düşük ile sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle migren hastalığı olan anne adaylarının gebelik öncesi detaylı bir muayene olması ve ilaç seçimlerini belirlemesi gerekmektedir.

Diğer hastalıklar ve ilaçlar

Anne adayının kronik her türlü hastalığının gebelik ve bebek gelişimini noktasında bazı olumsuzluklara neden olabilmektedir.

Bu hastalıkların başında diyabet ( şeker hastalığı ), hipotiroidi veya hipertiroidi ( tiroid hastalıkları ), organ nakil ( böbrek nakli) sonrası gebelik, bazı kanserlerden sonra gebelik ( meme kanseri, tiroid kanseri gibi…) durumlarında kullanılan belirli bir gurup ilaç anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle bu türden herhangi bir kronik hastalığı olan veya sürekli ilaç kullanması gereken durumu olan anne adaylarının gebelik öncesi riskli gebelik uzmanı tarafından muayene edilmesi ve ilaç kullanım şeklinin belirlenmesi gerekmektedir.

Kategoriler
Gebelik öncesi testler Planlı Gebelik

Gebelik öncesi genetik tarama

Hangi hastalıklar gebelik öncesi taranabilir?

Günümüzde bulunan bilgiler ve teknik gelişmeler sayesinde, gebelikte anne ve bebek hayatını olumsuz etkileyebilen bazı hastalık ve durumlar bulunabilmektedir. Bunlar içerisinde ise bir kısmı gebelik öncesi taranabilmekte ve bazı önlemler alınabilmektedir.

Özel ailelere özel testler…

Özellikle önceki gebeliklerinde bazı olumsuzluklar yaşayan ailelerde, bazı hastalıkları bulmak amaçlı özel testler yapılabilmektedir.

Özellikle akraba evliliklerinde ve tekrarlayan düşükleri olan ailelerde genetik tarama ve pıhtılaşma anormallikleri ( trombofili veya antifosfolipid sendromu vb…) taraması yapılabilmektedir.

Bu anormalliklerin tespiti için kullanılan test ve teknikler, sonrasında uygulanabilecek tedavi yöntemleri ailelere özeldir.

Anne ve baba adayında, gebelik öncesi Talasemi, kistik fibröz, frajil X, SMA gibi hastalıkların taramasının olduğunu bilinmelidir. Ek olarak, aile bireylerinde bulunan özel hastalıklara karşıda ek taramalar yapılabilmektedir.

Bu nedenle gebelik öncesi değerlendirilmeleri ve gereken testlerin yapılması ile önlemler alınabilmektedir.

Kısaca gebelik check up incelemesi olarak bilinen bu test ve incelemeler ile anne ve bebek sağlığı için yeterli tedavi verilebilmektedir.

Kategoriler
Gebelik öncesi testler Genel Planlı Gebelik

Gebelik öncesi testler

Gebelik öncesi yapılması gereken genel test ve incelemeler bulunmaktadır.

Bu test ve incelemelerin bir kısmı aslında standart, bir kısmıda ailelere özeldir.

Hangi ailelere hangi testlerin yapılacağını belirlemek için öncelikle anne ve baba adayının hikayesinin dinlenilmesi, muayenesi ve sonrasında karar verilmesi gerekmektedir.

Ancak yinede gebelik öncesi testler bir bütün olarak yaptırılabilir. Ailenin hikayesinde bulunan bazı özellikler, yapılacak kan testleri, genetik testler ve görüntüleme yöntemlerinin değişmesine neden olabilmektedir. Örneğin;

 • Düşük hikayesi olması
 • 2 den fazla kürtaj olunması
 • Akraba evliliği olması
 • Düşüklerin 12. haftadan sonra olması
 • Düşüklerin ağzı olmadan ve 4 aydan sonra yapılması
 • Şeker hastalığı veya tiroid hastalığı olması gibi…

Bu gibi özel durumlar daha çok artırılabilir. Görüldüğü gibi yapılabilecek testler aslında anne ve baba adayının özelliklerine göre değişmektedir.

Kategoriler
Gebelik öncesi testler Planlı Gebelik

Gebelik öncesi check up

Anne ve bebek sağlığı gebelik öncesi başlar…

Gebelik öncesi anne ve baba adayının check up incelemesi, doğacak bebeklerine verebilecekleri en güzel hediyedir.

Bu nedenle bebek planlayan her anne ve baba adayının gebelik öncesi muayene olması ve gerekli olan testleri yaptırması gerekmektedir.

Bu test ve incelemelere kısaca gebelik check up incelemesi denilmektedir.

Gebelik süreci, doğum ve sonrası dönemde hem anne hem de bebek sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumların tespiti gebelik öncesi yapılacak olan muayene ve testler ile tanınmakta ve alınan önlemler ile riskler ortadan kaldırılabilmektedir.

Önleminizi alın

Sağlığınızı koruyun


Gebelik öncesi check-up muayenesi neleri kapsar?

 • Anne ve baba adayının hikayelerinin ayrıntılı öğrenilmesi.
 • Anne adayının ultrasonografi ile değerlendirilmesi.
 • Üç boyutlu ultrason ile anne rahminin yapısının incelenmesi.
 • Rahim ağzının boy ve yapısının muayenesi.
 • Adetin 3. günü yumurtalık rezervinin incelenmesi.
 • Gerekli kan ve diğer testler.
 • Tiroid hormonu ve idrarda iyot düzeylerinin ölçülmesi.
 • Anne adayının rahim ağzı kanser taraması.
 • Anne adayının meme muayene ve ultrasonografi ile incelenmesi.
 • Ayrıntılı diş muayenesi ve gerekli tedavinin planlanması.
 • Anne adayının var olan kronik hastalıklarının incelenmesi.
 • Baba adayında risk faktörü varlığında sperm tahlili.
 • Baba adayında risk faktörü var ise varikosel araştırması ve üroloji muayenesi.
 • Gerek görülür ise anne adayında rahim filmi çekilmesi.
 • Uygun görülen aşılamaların yapılması.
 • Gerekli olan ilaç ve tedavinin planlanması.
 • Zararlı olabilecek hastalık ve durumların gebelik öncesi düzeltilmesi.
 • Bebeğe zarar verebilecek, anne adayının kullandığı ilaçların değiştirilmesi ( sara = epilepsi ilaçları veya hipertansiyon ilaçları gibi…)
 • Genetik tarama hakkında bilgilendirme ve gerek olur ise SMA, talasemi, kistik fibröz ve frajil X gibi bazı genetik hastalıkların taranması.
 • Gerek görülür ise cinsel yol ile bulaşan hastalıkların taranması.
 • Bu testler hekim tarafından artırılabilir veya değiştirilebilir.

Tüm bu incelemeler sonucunda anne ve baba adayına yapılacak işlemler, alınabilecek önlemler veya değiştirilmesi gereken ilaçlar hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

Sonrasında sağlıklı anne ve baba adaylarına, gebelik elde etmeleri için bir yıl süre tanınır.

Ancak bazı çiftlerde bu süre 6 aya çekilebilir veya bazı çiftlerde ise hemen yardımcı üreme teknikler ( yumurta büyültme, aşılama veya tüp bebek gibi…) tedavi yöntemlerinden birisi önerilebilir.


Gebelik check up hizmeti

Sağlıklı gebelik süreci gebelik öncesi başlar, basit bir kaç test ile hem kendi hem de bebeğinizin sağlığını koruyabilirsiniz.

Gebelik öncesi check up ile bebeğinizi ve kendinizi koruma altına almayı ihmal etmeyin.

Gebelikte verilen hizmetler

Koryon villus biyopsisi
(Plasentadan parça alınması)

Hemen arayın

Randevu alın

Güvenli gebelik geçirin