İstanbulda amniyosentez işlemi, yani bebeğin bulunduğu ortamdan sıvı alma işlemi gebelikte belirli durumlarda yapılmaktadır. Ancak bu işlemin fiyatı istanbuldamerkezlere göre değişmektedir.

Özellikle belirli hasta topluluğuna önerilen bu test kesi tanı testi olarak kullanılmaktadır. Fiyatı belirleyen çok sayıda faktör bulunmaktadır.

Özellikle genetik amaçlı 16-22. haftaları arasında tercih edilen bu işlem bir iğne yardımı ile bebeğin bulunduğu ortamdan sıvı almak esasına dayanır.

İşlemin ücretini etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. İstanbulda amniyosentez fiyatı yıllar içerisinde değişmektedir( 2018, 2019, 2020 gibi…).

İstanbulda amniyosentez işlemi yapılabilen çok sayıda hastane ve merkez bulunmaktadır. İşlemin fiyatını belirleyen faktörler;

Amniyosentez işlemini yapan riskli gebelik uzmanının tecrübesi fiyatı değiştirmektedir.

Amniyosentez sonucunda alınan sıvıyı inceleyecek istanbuldaki laboratuvarın kalitesi ücreti değiştirmektedir.

Amniyosentez işlemi ile alınan sıvıya yapılacak incelemelerin şekli fiyatı etkilemektedir;

  • Sadece kromozom saymak
  • Mikrodizin inceleme istemek ( array)
  • Tek gen hastalığı bakmak
  • Tüm genom inceleme ( WES)

Amniyosentez işleminde kullanılan iğne kalitesi ve ekipmanın sterilliği fiyatı değiştirmektedir.