Anne karında bebeklerin belirli haftalarda ense bölgesinin kalınlığı ölçülmektedir.

Bu kalınlık gebeliğin ilk üç ayında 11-14. haftaları arasında NT (nuchal trnaslusens) adı altında ölçülürken.

Daha sonra nuchal fold adı altında 18-23. haftalar arasında ölçülür.

Bebeğin ense bölgesinde kalınlık artışı olması bebekte bir grup hastalık olasılığını artırmaktadır.

Ense bölgesinde kalınlık olan bebek kesin hasta mı dır?

Bu sorunun cevabı hayır, kesin hasta demek değildir. Ancak bu kalınlığın ne olduğu detayı bir ultrasonografik inceleme ile teyit edilmelidir.

Ense bölgesi kalın bebekte hangi hastalık riskleri artmıştır?

Özellikle belirli haftalarda bebeğin anne karnında ense bölgesinin kalınlaşması bazı durumlar ile ilişkilidir. Bu durumları aşağıda bulabilirsiniz;

  • Bebekte kromozom hastalığı olması
  • Bebekte hafif veya ağır bir kalp hastalığı olması
  • Bebekte kas ve iskelet sistemine ait bir hastalığın olması
  • Bebekte diafram bölgesinde bir defekt olması
  • Bebekte bir grup metabolik hastalığın olması

Ense bölgesinde kalınlık olan bebeklere hangi testler yapılmalı?

Detaylı ultrasonografi tekrar yapılmalı

Haftasına göre amniyosentez veya koryon villus biyopsisi önerilmeli

20-22. haftalarda bebeğin detaylı ultrasonografisinin tekrar yapılması

20-22. haftalarda bebeğin kalbinin tekrar değerlendirilmesi

Bir Cevap Yazın