Bebeğin Kordonu( göbek bağı)


Bebeğin anne ile ilişkisini sağlayan ve bebeğin eşi denen plasentadan, bebeğe kan ulaşımını sağlayan yapıya bebek kordonu (umblikal kord) denir.

Kordon yapı olarak muhteşem bir şekilde dizayn edilmiştir. İçerisinde iki adet atar damar ve bir adet toplar damar bulunmaktadır.

Bu damarların etrafında ise damarların sıkışmasını engelleyen özel bir doku bulunmaktadır.

Kordon, bebeğin haftasına göre değişmekle birlikte ortalama bir boya sahiptir. Genel olarak 55-60 cm uzunluğundadır.

Bundan uzun olması ve 30 cm den kısa olması anormal kabul edilir.

Doğum sırasında hava ile temas ettikten sonra aslında kendiliğinden kapanan bu damarlar, günümüzde doğumdan sonra hemen kapatılmaktadır. Bu sayede bebeğin daha fazla kan kaybının olmasının önüne geçilmektedir.

Doğumdan sonra da genellikle geri kalan kısmı da bir hafta içerisinde bebeğin vücudundan ayrılmaktadır.

Kordon hastalıkları ve anormal durumları;

 • Bebek kordonunda bir damarın eksik olması (tek umblikal arter)
 • Bebek kordonunda kist olması
 • Bebek kordonunun çevresinde doku olmaması
 • Bebek kordonunun bebeğin bir yerine dolanması (boyna, ayağa ve diğer…)
 • Bebek kordonunun doğum kanalının önünde gelmesi(kordon prezentasyonu)

Bebek kordonunda bir damarın eksik olması(tek umblikal arter)

Rahim içerisinde bulunan bebeğin bebek eşi ile ilişkisini sağlayan göbek bağı içerisinde bulunan iki adet atar damar içerisinden bir tanesinin olmamasına tek umblikal arter denir.

200 normal doğumda bir görülür, ikiz gebeliklerde daha sık karşılaşılır.

Sol arter yokluğu daha sık karşılaşılır.

Bu durum çok sayıda anormalliğe eşlik edebilir(kalp-barsak-böbrek anormallikleri…).

Ancak bazen de tek başına bulunur.

Bu nedenle bebeğinizin göbek kordonunda tek arter var ise aşağıdakileri yaptırmanızı öneririm;

 Detaylı ultrasonografi tekrarı

Bebek kalp ultrasonografisi

Gerek olur ise kromozom tayini

Bu incelemelerin sonuçlarına göre yaklaşılır. Sıklıkla olan şey, bebekte ek bir anormalliğin olmamasıdır. Bu durumda, yani sadece bir damar eksik ve ek bir anormallik yok ise gebelik riskli gebelik uzmanı tarafından takip edilmelidir.

Bunun nedeni ise bu bebeklerde gelişme geriliği denen durumun daha sık gelişmesidir. Doğuma yakın dönemde tekrar değerlendirilir. Bu durum normal doğuma engel olan bir hastalık değildir.

Bebek kordonunda kist olması

Bebeklere yapılan ultrasonografik incelemeler sırasında sıklıkla karşılaşılan bir diğer durum ise bebeğin göbek kordonunda kist olmasıdır.

Bu durumda size önerim, yapılan ultrasonografi işlemini perinatoloji uzmanı tarafında tekrar yaptırın ve ek bir anomali olup olmadığı ve ek gerekli test olup olmadığı konusunda ayrıntılı bilgi alın.

Bebek kordonunun çevresinde doku olmaması(valementoz insersiyo)

Normalde bebeğin göbek bağı etrafında koruyucu doku olan yapı(warthon jeji) bu tür vakalarda bulunmamaktadır.

İkiz veya üçüz gebeliklerde daha sık görülen bir durumdur.

Bu durum varlığında doğum öncesi tanının konulamaması bebek için büyük riskleri beraberinde getirir.

Bunlardan en önemlisi, bebeğin zarlarının açıldığında bu damarlarında yırtılması ve ani başlayan şiddetli bir kanama ile bebeğin kaybedilmesidir.

Bu nedenle her gebelikte bebeğin kordonunun yapısı ve umblikal kordonun bebeğin eşi denen plasental dokuya giriş yeri ultrasonografi ile ne t bir şekilde görüntülenmelidir.

Bebek kordonunun bebeğin bir yerine dolanması(boyna, ayağa ve diğer…)

Umblikal kord(göbek bağı) bebek ile anne arasında ilişkiyi sağlayan hayati bir dokudur.

Bu yapının içerisinde hem atar damar hem de toplar damar bulunmaktadır.

Ortalama bir uzunlukta olan bu yapı bazen bebeğin uzuvları veya boynuna dolanabilir.

Bu kordon dolanması en sık bebeğin boynuna olmaktadır.

Ancak el ve ayaklarına da dolanabilir.

Erken haftalarda çok önemli olmayan bu konu ileri gebelik haftalarında çok daha önemlidir.

Çünkü bir grup bebek boyna kordon dolanması durumunda hiç etkilenmez iken, bir grubunun kalp atışları azalır ve bebek anne karnında kaybedilebilir.

Burada önemli olan bu tür bebekleri birbirinden ayırmak ve zamanında gereken müdahaleyi yapmaktır.

Bu nedenle herhangi bir ultrasonografik incelemede bebeğinizin boynuna kordon dolanması olduğunun söylenmesi durumunda, bu durumun değerlendirilmesi için bir perinatoloji uzmanı(yüksek riskli gebelik uzmanı) tarafından tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.

Eğer uygun görülür ise normal doğum yapabilirler ancak bazen bu durum nedeni ile kalp atışları azalan veya doğum kanalına giremeyen bir bebek varlığında sezaryan da olunabilir.

Bebek kordonunun doğum kanalının önünde gelmesi(kordon prezentasyonu)

Anne karnında, bebek ile anne arasında iletişimi sağlayan yapı olan umblikal kord( göbek bağı) bebeğin suyunun içerisinde serbest olarak yüzmektedir.

Sıklıkla bebek bu yapıyı ön tarafında el ve ayaklarının ortasında tutmaktadır.

Ancak bazen kordon bebeğin başının önüne geçer ve doğum kanalında en önde bulunur.

Bebeğin kordonun başının önünde ve en önde doğum kanalına gelmesine kordonun önde gelmesi anlamında kordon prezentasyonu denir.

Bu durum bebek için oldukça risklidir.

Çünkü fark edilmez ve bebeğin su kesesi açılır ise doğum kanalında dışarıya doğru kordon çıkar. Kordonun bu şekilde ilk olarak dışarı çıkması bebeğin kaybına yol açabilir.

Çünkü göbek bağı hava ile temas ettikten kısa süre sonra kapanacaktır.

Kordonun kapanması durumunda bebeğin beslenmesi ani olarak kesilir ve bebek beslenmesi sekteye uğrar, beyin harabiyeti olabilir ve ya daha kötüsü bebek kaybedilir.

Bu nedenle önemli olan kordonun sarkmamasıdır. Eğer kordon sarkmış ise yapılacak tek şey açıl olarak bebeği sezaryen ile hızla dışarı çıkartmaktır.

Aşağıdaki durumlarda kordon sarkma riski fazladır ve bu nedenle dikkatli olunmalıdır;

 • Suyu normalden fazla olan anne adayları
 • Bebeğin ters ve yan geldiği durumlar
 • Bebeğin suyunun kontrolsüz geldiği durumlar
 • Bebeğin su kesisinin zamanından önce açıldığı durumlar
 • Sancı yokken yapılan vajinal muayeneler
 • Çok sert ve hızlı yapılan vajinal muayeneler
 • Muayene sırasında bebeğin başını yerleştirme çabaları

Kordon sarkması durumunda en hızlı yöntem ile sezaryen ile bebek anne rahminden dışarı alınmalıdır. Aksi takdirde bebek hayatını kaybeder.