Detaylı ultrasonografisi sırasında saptanan NT (ense saydamlığı) artışı hakkında soru cevap şeklinde bilgi bulabileceğin yere hoş geldiniz.

Ense saydamlığı( NT) ne demek?

Anne karnında bebeklerin 11-14 haftada ense bölgelerinin kalınlığının ölçülü rutin yapılan bir incelemedir. Özel bir ölçüm kriterlerini sağlayan bebekte resim çekilerek ölçüm sağlanır. Bu incelemede görüntünün net olması, bebeğin duruşunun istediğimiz ölçüde görülmesi ve net bir şekilde görüntü alınabilmiş olması son derece önemlidir.

Ense kalınlığı ne zaman ölçülür?

Normalde ense kalınlığı ( NT) gebeliğin 11-14. Haftaları arasında ölçümü anlamlıdır. Bu hafta aralığında da en uygunu 12. Gebelik haftasıdır.

Ense kalınlığının artması ne demek?

Bebeğin ense kalınlığının haftasına göre normal aralığın dışına çıkarak kalınlaşması bu bölgede sıvı toplanması anlamına gelir. Sıvı toplanan ense daha kalın görülür ve ölçüldüğünde gebelik haftasına göre olması gereken değerden ne kadar kalın olduğu saptanır.

Ense kalınlığı artışının nedenleri nelerdir?

Ense kanlığının artmasının çok sayıda nedeni vardır. Bunların başında trizomi 21 denen halk arasında down sendromu olarak bilinen kromozom bozukluğu bulunmaktadır. Bunun dışında diğer nedenler aşağıda sıralanmıştır;

Kromozom bozukluğu olan bebekler

Kalp hastalığı olan bebekler

Kemik hastalığı olan bebekler

Diafragma defekti olan bebekler

Yumuşak doku hastalığı olan bebekler

Saptanamayan hastalığı olan bebekler

İkiz bebeklerde kan alıcı bebek olmak

Sağlıklı bebekte bilinemeyen nedenle ense kalınlaşması olması

Yanlışlıkla ensenin kalın ölçülme nedenleri nelerdir?

Ense bölgesi kalınlığı bazen de yanlışlıkla kalın ölçülür. Bu durumun en sık nedeni bebeğin etrafını saran zarın ense zannedilmesidir.

Bunun dışında bebeğin boynunda kordon olması, bebeğin pozisyonunun uygun olmaması.

Bu nedenle ense kalınlığı bulunan bebeklerin ikinci bir riskli gebelik uzmanınca çek edilmesi daha uygundur.

Ense kalınlığı olan bebeğe hangi testler ve incelemeler yapılmalıdır?

Ense kalınlığı tespit edilen bebeklere günümüzde yapılabilen bazı tanısal testler vardır. Bunlar;

  1. Kromozom anormalliği tanısına yönelik incelemeler
    • Hemen bebeğin eşinden parça alınması (koryon villus biyopsisi= CVS)
    • Ya da bekleyip gebeliğin 16. Haftasında sonra amniyosentez yapılması
  2. 5. Ayda detaylı ultrasonografi
  3. Genetik uzmanı ile muayene
  4. 22. Haftada fetal kalp ekokardiyografik incelemesi

Ensesi kalın bebeğe ikili test yapılır mı?

Ense kalınlığı artışı tespit edilmiş hastalara ikili test yapılmaz, yani tarama testi yapılmaz, çünkü hasta zaten riskli sınıfa girmiş demektir. Bu hastaya tarama testi değil, tanısal test yapmak gerekir.

Ensesi kalın bebeğe NIPT yapılır mı?

Ense kalınlığı artışı tespit edilmiş hastalara NIPT yapılmaz, yani tarama testi yapılmaz, çünkü hasta zaten riskli sınıfa girmiş demektir. Bu hastaya tarama testi değil, tanısal test yapmak gerekir.

Tarama testleri nelerdir?

İkili test

Üçlü test

Dörtlü test

NIPT

Tanısal testler nelerdir?

Bebekten parça alınması ( CVS )

Bebeğin ortamından sıvı alınması ( amniyosentez )

Bebekten kan alınması

Ense kalınlığı daha sonra geçer mi?

Evet, genellikle geçer, ancak bazen de kalın olarak devam eder.

Ense kalınlığı olan bebeklerin anne karnında ölüm riski fazla mıdır?

Evet, maalesef, NT kalınlığı olan bebeklerin anne karnında kalp atışlarının durma riski normal bebeklerden fazladır.

Ense kalınlığı erkek bebeklerde daha fazla mıdır?

Hayır, ense kalınlığının cinsiyet ile bir ilişkisi yoktur.

Ense kalınlığı tekrar eder mi?

Hayır, bu o bebek için var olan bir risktir, sonraki bebeği genelde etkilemez.