Normalde anne karnında ilk görülen gebelik yapısı kese diye tabir edilen gestasyonel sac dır. İlk görülen yapı, içerisi sıvı dolu boşluk şeklindeki yapıdır.

Ancak günde 1 mm büyümeli ve 17-20 mm ulaştığında bebeğin kalp atışları görülmelidir.

Bazen sağlıksız gebeliklerde bu büyüme olmaz ve aralıklarla yapılan ultrasonografik incelemelerde gebelik kesinin aynı kaldığı ve  hatta şeklinin bozulduğu rapor edilir.

Bu durum erken dönemde kaybedilmiş bir gebeliğin anne karnında olduğunun tespitidir.

Yeterli tıbbi süre takip edilmiş bir gebelikte gebelik kesesi büyümüyor ve şekli bozulmuş ise artık bu dokuyu anne rahminden alma zamanı gelmiştir denilebilir.

Kürtaj ile büyümeyen gebelik kesesinin bir an önce anne rahiminden alınmasını öneririm.