Gebelik meydana geldikten sonra belirli haftalara kadar ultrasonografide herhangi bir bulgu vermez. Ancak belirli haftalardan sonra kesinlikle gebelik kesesi görülmelidir.

Gebelik kesesi neden görülmez?

  • Düşük meydana gelmiştir
  • Son adet yanlış biliniyordur
  • Henüz çok erken safhada bir gebeliktir
  • Dış gebelik olabilir
  • Ultrason yetersiz olabilir
  • Çoğul gebelik olabilir
  • Düşük riski olabilir

Peki, gebe olduğunuzu nasıl öğrendiniz?

Diğer haftalara ait sorulara buradan ulaşabilirsiniz:

4-5 veya 6 hafta gebeyim


2 aylık gebeyim


3 aylık gebeyim


4 aylık gebeyim


5 aylık gebeyim


6 aylık gebeyim


7-8-9 aylar…


Bir Cevap Yazın